O Firmie


Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Edward Kamieński

 Witam wszystkich gości na mojej stronie WWW przeznaczonej do sprzedaży ubezpieczeń systemem direct.

 W dziedzinie ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych pracuję zawodowo od roku 1991, swoją karierę rozpoczynałem w Zakładzie Ubezpieczeniowym "Westa", który przełamał monopol PZU S.A w sprzedaży polis dla na rynku krajowym.

 W roku 1996 po przeszkoleniu i zdaniu egzaminu otrzymałem licencję PUNU pod nr 4218/96 na wykonywanie czynności agenta ubezpieczeniowego.

 Wprowadzenie nowego prawa ubezpieczeniowego od 01.01.2004 r. nałożyło na nas obowiązek posiadania polisy OC wykonywanego zawodu z sumą gwarancyjną w wysokości będącej równowartością 1500000 Euro. Taka polisę posiadam.

 Jestem zwolennikiem nowości i nowoczesności i stąd moja próba wyjścia i wejścia do systemu sprzedaży polis w możliwie najlepszy i najwygodniejszy dla przyszłego Ubezpieczonego sposób.

 W zakładce Kalkulacja polisy on-line udostępniam stosowne narzędzia do samodzielnego kwotowania kosztów polisy komunikacyjnej, a w przypadku akceptacji przedstawionej oferty - do jej zakupu.